Huis verhuren

U wilt tijdelijk of permanent woonruimte verhuren?
Ook daarvoor kunt u bij Lamberink Woningmakelaars terecht.

Wij verzorgen voor u het hele verhuurtraject:
- Advies over de huurprijs
- Aanbieden van de woning op de markt
- Bezichtigingen met kandidaat-huurders
- Screening kandidaat-huurders incl. inkomenstoets
- Opmaken huurcontract
- Opleveren woning inclusief inspectierapport

verhuur zonder zorgen
verhuur zonder zorgen

Tijdelijke verhuur
Onder tijdelijke verhuur verstaan wij verhuur van uw woning tijdens de verkoop volgens de Leegstandwet.

Verhuren tijdens verkoop
In de huidige markt kan het maar zo zijn dat uw huis lang te koop staat. In dat geval kunt u dubbele woonlasten voorkomen door uw huis tijdelijk te verhuren. Het is dan wel zaak dat u het huurcontract kunt ontbinden als uw huis wordt verkocht.

De Leegstandswet
Bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet genieten uw huurders geen huurbescherming. U kunt daardoor de huurovereenkomst zonder problemen opzeggen. Daarvoor is wél een vergunning van de gemeente vereist. En u heeft toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Regel het eenvoudig via Lamberink
Lamberink Woningmakelaars regelt de verhuur volgens de eisen van de Leegstandswet inclusief toestemming van uw hypotheekverstrekker en begeleiden de aanvraag voor vergunning bij de gemeente. Wij werken samen met NVM Huis Over, dat erkend is door vrijwel alle hypotheekverstrekkers. Hier laten wij kandidaat-huurders ook door screenen: ID-check, inkomenstoets, kredietwaardigheid en woonverleden.

Lamberink Makelaars & Adviseurs (0592) 33 84 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.