Huis huren

U wilt een huis of een appartement huren?
Voor langere tijd of voor tijdelijke overbrugging?

Lamberink Woningmakelaars verhuurt woningen voor particulieren en beleggers.
Kijk op onze website welke huurhuizen momenteel beschikbaar zijn.

1032707_huisover.png

Inkomenstoets
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u o.a. aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- netto maandinkomen van minimaal driemaal de huur;
- een tweede inkomen mag voor 50% meegerekend worden;
- leeftijd minimaal 18 jaar
- geen BKR-registratie

Bezichtiging
Voldoet u aan de inkomensnorm dan maken wij graag een afspraak met u om de gewenste woning(en) te bezichtigen. U krijgt van ons alle relevante informatie over de woonruimte, de eventuele servicekosten (indien van toepassing) en de voorwaarden van de huurovereenkomst.

Toestemming verhuurder
Wilt u de woning in principe huren, dan vragen wij toestemming van de verhuurder en vindt er een screening plaats van uw identiteitspapieren bij bureau NVM Huis Over.

Huurcontract/oplevering woning
Is alles in orde dan bieden wij u het huurcontract ter ondertekening aan. U maakt de waarborgsom en de eerste maandhuur over en daarna vindt de oplevering van de woning plaats. Wij maken een inspectierapport en u ontvangt de sleutels.

Lamberink Makelaars & Adviseurs (0592) 33 84 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.