Woningmarktconsultants

Regionale deskundigen bij planontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft er toe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker. In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan de WoningMarktConsultant marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.

 

1033010_woningmarktconsultants.jpg

Dieper regionaal inzicht

Voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden zijn WoningMarktConsultant deskundige gesprekspartners als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden. Door hun vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau hebben zij een dieper inzicht in de markt. En door hun kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt hun advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing. De deskundigheid van de woningmarktconsultant wordt door projectontwikkelaars, overheden en woningbouwverenigingen niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.

Onderstaande medewerkers van Lamberink Makelaars & Adviseurs zijn gediplomeerde Woningmarktconsultants:

Dhr. C. (Caspar) Woudt
Mevr. L. (Lily) Damming

Lamberink Makelaars & Adviseurs (0592) 33 84 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.