RICS

Lamberink Makelaars & Adviseurs en de overige partners in Dynamis zijn “regulated by RICS". Dit certificaat garandeert dat Lamberink Makelaars & Adviseurs en de collega Dynamis-partners de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

Wat is RICS?

RICS diploma
RICS diploma

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Dynamis zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

Lamberink Makelaars & Adviseurs (0592) 33 84 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.