Klachtenprocedure

Deze stap geeft Lamberink Makelaars & Adviseurs de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. Lamberink probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

1032729_klacht.jpg

Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

Lamberink Makelaars & Adviseurs
t.a.v. de directie
Stationsstraat 24-26
9401 KX Assen
tel. (0592) 33 84 10
e-mail:
directie@lamberink.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.

Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap twee.

1032731_1032465_Fakkel-Knipsel.JPG

Stap 2

Lamberink Makelaars & Adviseurs is partner in Dynamis. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u dit melden bij het landelijk bureau van Dynamis:

Dynamis B.V.
T.a.v. Angelique Stroot
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht
Tel: 030-7670390
E-mail: as@dynamis.nl

1032733_klacht2.jpg

U kunt kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222


Website: www.raadvanarbitrage.nl

1032732_logo-NVM.jpg

De NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is de Dynamis makelaar daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.

Nederlandse Vereniging van makelaars NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC  Nieuwegein
tel (030) 608 51 89 (op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur)

Omdat Dynamis ‘Regulated bij RICS’ voert, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748

E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org

Lamberink Makelaars & Adviseurs (0592) 33 84 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.