Dynamis: Een op de tien aangeboden woningen staat al langer dan drie jaar te koop

Geschreven door Rogier Weck op 20 december 2018

Structureel aanbod komt ook voor op populaire woonlocaties

In Nederland hebben ruim 6.500 woningen al langer dan drie jaar een te koop bord voor de deur. In de jaren voor 2008 kwam dit structurele aanbod amper voor, maar gedurende de crisis steeg het aandeel snel. Op het hoogtepunt in 2015 stond maar liefst een op de vijf aangeboden woningen langer dan drie jaar te koop.

Het sterke herstel van de woningmarkt heeft ertoe geleid dat in 2018 nog een tiende van het aanbod structureel is. Hoewel er hiermee sprake is geweest van een forse daling, ligt het huidige niveau nog ruim boven dat van voor de crisis. De landelijke afname van het structurele aanbod heeft echter niet plaatsgevonden in Groningen en Zeeland, als gevolg van het minder sterke herstel van de woningmarkt is het niveau in deze provincies de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven.

Opvallend is dat zelfs in krappe woningmarkten een op de dertien aangeboden woningen langer dan drie jaar te koop staat. Ook op sterk stedelijke locaties is nog 5% van het woningaanbod structureel. Naast de locatie bepalen ook de woningeigenschappen de lengte van de verkooptijd, zo staan er relatief veel kleine woningen langere tijd te koop.

Als gevolg van het nijpende aanbodtekort zal het structurele aanbod op populaire woonlocaties vanzelf verdwijnen. Op de minder populaire woonlocaties gaat het structurele aanbod echter niet meer terugkomen op het lage niveau van voor de crisis. Deze gebieden hebben door onder andere de trek naar de stad een te ruim woningaanbod, met name het structurele aanbod zal onderaan het lijstje van woningzoekers blijven staan.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen Marktscan Structureel Aanbod van Dynamis.

Dynamis: Een op de tien aangeboden woningen staat al langer dan drie jaar te koop
Rogier Weck
Neem contact op met Rogier

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Ingrijpen in de buy-to-let sector is niet gewenst

Ingrijpen in de buy-to-let sector is niet gewenst

Met name huurders worden geraakt door maatregelen tegen particuliere beleggers
Bekijk overzicht