Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lamberink met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lamberink verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Lamberink worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Lamberink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Lamberink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Lamberink opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Lamberink alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lamberink niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Lamberink worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Lamberink uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Lamberink worden onderhouden wordt afgewezen.