Wat houdt een nieuwbouwfinanciering in? - 58240

Wat houdt een nieuwbouwfinanciering in?

U koopt een nieuwbouwwoning vrij-op-naam. Dat houdt in dat u geen bijkomende kosten voor uw rekening krijgt zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten of notariskosten. Ook inzake de financiering zijn er voordelen. Zo kunt u bij een nieuwbouwwoning 106% van de koopsom financieren. Bij een bestaande woning is dit 100%, dit houdt in dat u meer eigen geld dient in te brengen voor bijvoorbeeld de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

  Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek

  Door een vinkje te plaatsen ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt je in onze privacy statement

  Nieuwbouwwoning financieren

  Bereid u goed voor

  Voordat u een nieuwbouwwoning gaat kopen is het verstandig om vroegtijdig uw huidige financiele situatie in kaart te brengen. Zo weet u welk budget u daadwerkelijk hebt en welke maandlasten passen bij uw situatie. Een goede voorbereiding maakt het vervolgtraject een stuk eenvoudiger.

  Heeft u vragen over uw financiële situatie en hypotheken speciaal voor nieuwbouwwoningen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze financieel adviseurs. Laat uw gegevens achter in bovenstaand fomulier en wij nemen contact met u op.

  Begrippenlijst

  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 2. Koop-aanneemovereenkomst
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 3. Koop-aanneemsom
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 4. Opschortende voorwaarden
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 5. Ontbindende voorwaarden
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 6. Meerwerk
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 7. Minderwerk
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 8. Bouwdepot
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: Renteverlies tijdens de bouw
  Nieuwbouwwoning financieren
  Nieuwbouwwoning financieren
  Volgende: 10. Dubbele woonlasten
  Volgende: 1. Vrij op naam kopen
  Nieuwbouwwoning financieren

  1. Vrij op naam kopen

  Nieuwbouw heeft als voordeel dat u geen overdrachtsbelasting, kadaster-, taxatie, makelaars of notariskosten betaald die gerelateerd zijn aan de aankoop van de nieuwe woning. Financieringskosten zoals advies en afsluitkosten komen wel voor eigen rekening. Deze kosten zijn meestal éénmalig fiscaal aftrekbaar.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  2. Koop-aanneemovereenkomst

  Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt er een koopaanneemovereenkomst getekend. Hierin zijn alle afspraken tussen de koper, projectontwikkelaar en aannemer vastgelegd. Zaken die hierin opgenomen worden zijn bijvoorbeeld; koopsommen, betaaltermijnen, bouwtijd, garantie- en waarborg-regelingen, opschortende- en ontbindende voorwaarden.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  3. Koop-aanneemsom

  Dit is de totale koopsom van de grond en de woning. Deze vrij-op-naam koopsom is gebaseerd op het ontwerp en de kavelgrootte zoals deze door de ontwikkelaar wordt aangeboden. Op dit bedrag kun je 106% financieren. Onder voorwaarden kunt u een GroenHypotheek afsluiten bij zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen met een rentekorting, en eventueel in aanmerking komen voor een verruiming op de leencapaciteit. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen met een EPC van 0 of energieneutrale woningen.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  4. Opschortende voorwaarden

  Meestal worden in de koopaanneemovereenkomst opschortende voorwaarden opgenomen. De koop-aanneemovereenkomst treedt pas in werking wanneer er aan deze voorwaarden is voldaan. Een tweetal voorbeelden zijn dat een omgevingsvergunning moet zijn afgegeven of dat er een minimum aantal woningen binnen het project verkocht moet zijn. Houd er rekening mee dat wanneer een project geen doorgang vindt, eventuele kosten zoals financieringskosten voor eigen rekening komen.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  5. Ontbindende voorwaarden

  Deze voorwaarden worden in de overeenkomst opgenomen en zorgen ervoor dat u binnen een bepaalde termijn en bij specifieke gevallen van de koop af kunt zien. Een voorbeeld hiervan is de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  6. Meerwerk

  De kosten voor meerwerk komen boven op de koop-/aanneemsom. Je kunt kosten voor meerwerk meefinancieren in de hypotheek. Voorzieningen voor de nieuwbouwwoning worden namelijk als waarde verhogend gezien. Vaak wordt hiervoor een aparte meerwerkovereenkomst opgesteld.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  7. Minderwerk

  Wanneer u in het basisontwerp zaken wilt laten vervallen, dan ontvangt u een minderprijs. Denk bijvoorbeeld aan het laten vervallen van een badkamer, omdat u deze in eigen beheer wilt laten realiseren. U krijgt hierbij alleen het bedrag terug aan materiaal en arbeidsloon, eventuele marges worden hierbij niet uitgekeerd. Hierdoor moet u goed kijken of het loont wanneer u vervolgens alsnog vakmensen moet inhuren om deze klus te klaren.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  8. Bouwdepot

  Is de hypotheek voor de nieuwbouwwoning rond? Dan wordt eerst de grond en eventueel enkele bouwtermijnen betaald. Het geld wat er dan nog over is, wordt in het bouwdepot gestort. Vanuit daar worden vervolgens alle facturen van de aannemer betaald.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  Renteverlies tijdens de bouw

  Dit is de rente die je betaalt terwijl je nog niet in de woning woont. De hypotheek is rond, dus je betaalt rente en aflossing. Tegelijkertijd ontvang je rente over het bedrag dat in het bouwdepot staat. Doordat je steeds meer betaalt aan de aannemer, wordt het bedrag in het bouwdepot minder. Het gevolg: je ontvangt minder rente. Het rente- en aflossingsbedrag aan de geldverstrekker blijft echter wel hetzelfde, dus naarmate de bouw vordert, nemen de hypotheeklasten toe. Het is vaak mogelijk om renteverlies mee te financieren.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen

  10. Dubbele woonlasten

  Houd er rekening mee dat je gedurende de bouw ook te maken krijgt met dubbele woonlasten. Je betaalt immers nog voor de huur- of koopwoning waarin je woont totdat de nieuwe woning klaar is. Ook deze dubbele woonlasten zijn renteverlies tijdens de bouw. Je kunt ze meefinancieren in de hypotheek of uit eigen middelen betalen.

  Volgende: 1. Vrij op naam kopen