Effecten coronacrisis nauwelijks zichtbaar in binnenstad Assen

Op de winkelmarkt van Assen heeft de intelligente lockdown beperkte invloed gehad op de verhuisdynamiek. In het hoofdwinkelgebied hebben tussen medio 2019 en medio 2020 negen transacties plaatsgevonden, twee meer dan in de voorgaande periode. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2020 van Lamberink Makelaars & Adviseurs (partner in Dynamis).

Dynamiek op Groningse winkelmarkt neemt sterk af

De vraag naar winkelruimte is in de afgelopen twaalf maanden sterk teruggevallen in de stad Groningen. Zowel het aantal transacties als het opnamevolume is meer dan gehalveerd ten opzichte van de voorgaande periode. In totaal vonden in het Groningse hoofdwinkelgebied slechts zeven transacties plaats.

Kwart van de winkels staat leeg op C-locaties in Leeuwarden

Hoewel het winkelaanbod afneemt in Leeuwarden, tonen de leegstandscijfers aan dat de situatie op deze winkelmarkt nog verre van gezond is. In het centrum van de Friese hoofdstad staat ruim 12% van de verkooppunten leeg. Op C-locaties is de leegstand het hoogst, een kwart van de winkels heeft op deze locatie geen gebruiker halverwege 2020.

Lees hier het volledige rapport