Handreiking aardgasloos wonen neemt onduidelijkheid weg

Wat komt er allemaal kijken bij de switch naar aardgasvrij wonen? Om bewoners en huurders hierover te informeren hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw samen met de NVM en Vereniging Eigen Huis een handreiking gemaakt. “Op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt het thema gasloos bouwen en wonen onder de aandacht gebracht”, aldus Arjan Lamberink, directeur Nieuwbouw bij Lamberink Makelaars en Adviseurs.

De laatste tijd ontstaat steeds meer behoefte aan informatie omtrent gasloos bouwen én wonen, signaleert Arjan Lamberink, directeur Nieuwbouw bij Lamberink Nieuwbouwmakelaars en Lamberink Kavel & Huis. “Daarom is het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed, ook door nieuwbouwmakelaars. Onbekend maakt immers al snel onbemind.”

Wennen
Op dit moment worden nieuwbouwhuizen vooral aardgasloos gemaakt door het gebruik van luchtwarmtepompen in combinatie met laagtemperatuur vloerverwarming op de begane grond en eventueel de verdiepingen, en pv-panelen. Een minderheid van de bouwers kiest voor de toepassing van een aardwarmtepomp. Dit vanwege de hoge aanschafkosten. “Er zijn echter meer mogelijkheden. Denk aan stadsverwarming met, daar waar mogelijk, gebruik van restwarmte vanuit de industrie. Ook zijn nieuwe producten denkbaar zoals waterstof, er zijn onderzoeken gaande om te bekijken of het bestaande gasnet (deels) geschikt zou kunnen zijn”, aldus Lamberink.

Bij aardgasloos wonen moeten bewoners onder andere wennen aan de laagtemperatuur vloerverwarming, waarmee iedere aardgasloze woning wordt uitgevoerd. “Dat is een andere, maar wel comfortabeler wijze van verwarmen. Je zet hierbij de thermostaat op een constante temperatuur, in tegenstelling tot een traditioneel cv-systeem.” De manier waarop je hiermee omgaat, alsmede onderhoud aan de installatie en zaken als ventilatie worden in de handreiking uitgebreid toegelicht. “Zo is het verstandig om bij een balansventilatiesysteem de ramen zoveel mogelijk dicht te houden en vergt dit een ander soort onderhoud dan bij bijvoorbeeld mechanische ventilatie.”

Prijskaartje
Lamberink krijgt daarnaast voor zijn label Kavel & Huis vaak vragen over de kostenstructuur van gasloos bouwen. “Aan gasloos bouwen hangt nu eenmaal een prijskaartje. Je moet gemiddeld rekenen op 20.000 euro per woning extra. Op dat vlak proberen wij de consument zo flexibel mogelijk te bedienen. Waar we qua kosten op de grens komen van het maximaal haalbare, kunnen wij huurpakketten aanbieden. Kopers kunnen dan alsnog zo’n installatie aanschaffen en hebben voor circa 190 euro per maand een gasloos huis, maar tevens geld over voor een extra optie zoals een aanbouw of kookeiland.” Wil je als koper van een nieuwbouwhuis mét aardgasaansluiting toch meteen de switch maken naar aardgasvrij, dan ben je daarbij volgens Lamberink afhankelijk van de medewerking van de ontwikkelende bouwer. “In een aaneengesloten rij nieuw te bouwen woningen is het nu eenmaal lastiger om de wens van een individuele koper in te vullen. Je moet daar als bouwer echt op ingespeeld zijn.” Voor de bestaande markt is de urgentie om de switch naar aardgasvrij te maken iets minder hoog, besluit Lamberink. “In 2050 moeten in principe alle woningen gasloos zijn. Het is echter wel belangrijk om de markt nu alvast voor te bereiden op deze energietransitie. En ook daarvoor is deze handreiking een goed middel.

Dit artikel komt uit het NVM Magazine oktober 2018.