Nieuwbouw onvoldoende afgestemd op regionale woningvraag

Geschreven door Harry Lamberink RM op 24 juli 2018

Kloof tussen regionale woningprijzen wordt groter

Op de Nederlandse woningmarkt blijft sprake van een zeer beperkt aanbod, waardoor woningzoekers de aankoop uitstellen. De huidige nieuwbouwontwikkelingen zijn niet afdoende om hier verandering in te kunnen brengen. Zowel in aantallen als in regionale spreiding bieden de bouwvergunningen weinig perspectief. Doordat de bouwproductie nog niet sterk wordt opgevoerd in de onder druk staande gebieden, zal eventuele ontspanning van de markt langer op zich laten wachten. Wanneer op termijn de nieuwbouwproductie wel op gang komt, is een eenmalige impuls niet voldoende. Bij een toenemend aanbod ontstaat er namelijk extra vraag vanuit de groep huishoudens die nu de aankoop uitstellen.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Dynamis.

Uitstel van woningaankoop leidt tot tweede golf van inhaalvraag

Als gevolg van het beperkte aanbod besluiten huishoudens de woningaankoop uit te stellen, wat terug te zien is in de 7% afname van de verkoopcijfers. Het is niet voor het eerst dat woningzoekers hun aankoop uitstellen, ten tijde van de economische crisis was dit ook het geval. De hieruit volgende inhaalvraag was een belangrijke reden voor het ontstaan van de huidige krapte en de forse prijsstijgingen. Door de huidige uitstel van de woningaankoop wordt een tweede golf van inhaalvraag gecreëerd. Op het moment dat het aanbod door nieuwbouw toe gaat nemen, zal dit stuwmeer aan potentiele woningkopers voor extra vraag gaan zorgen. De nieuwbouwproductie zal dus langjarig op een hoog niveau moeten blijven.

Bouwvergunningen bieden nog weinig perspectief

De noodzakelijk uitbreidingen laten nog op zich wachten, voor het tweede kwartaal op rij is het aantal verstrekte bouwvergunningen afgenomen. Naast de beperkte snelheid, laat ook de regionale verdeling van de nieuwbouw te wensen over. De onder druk staande gebieden maken namelijk nog geen inhaalslag in de bouwvergunningen. In de gemeenten met zeer krappe marktomstandigheden, waar per kwartaal meer woningen worden verkocht dan dat er in aanbod staan, is het totaal aantal verstrekte vergunningen zelfs afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Verschil tussen woningwaarde binnen en buiten de Randstad neemt toe

De gemiddelde woningprijs is in twee jaar tijd met maar liefst € 50.000 toegenomen, maar deze prijstoename is niet door heel het land even sterk. Provincies met een hoog prijsniveau kennen de hoogste procentuele prijsstijging en vice versa. Door deze toenemende prijsverschillen wordt een huis in de Randstad voor huishoudens uit de rest van Nederland steeds minder betaalbaar. Om in de Randstad te kunnen gaan werken zijn personen uit de rest van Nederland aangewezen op lange reistijden of een overstap naar de huursector.

Doorstroming van belang voor het verlichten van de marktdruk

In de nieuwbouw moet meer focus komen op het stimuleren van de doorstroming. Door de realisatie van een middelgrote woning kan een doorstromer een stap maken in de wooncarrière, die achtergebleven woning kan vervolgens worden betrokken door een starter. Op deze manier worden meer woningzoekers geholpen dan bij de bouw van een starterswoning. Tevens zijn doorstromers op de woningmarkt bereid meer aan de rand van de stad, of in randgemeenten, te gaan wonen. Het tijdrovende proces van binnenstedelijke inpassing kan dus vervangen worden door eenvoudigere ontwikkelingen buiten de stadscentra.

Bekijk de rapportages van Lamberink makelaars & adviseurs:
SCW Gemeenten Groningen, Appingedam & Delfzijl, Assen,Aa en Hunze & Tynaarlo, Emmen, Coevorden en Hardenberg Q2 2018

Bekijk de landelijke rapportage:
SCW Q2 2018

Harry Lamberink RM
Neem contact op met Harry

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Verhuisbericht

Verhuisbericht

Makelaardij Zuidlaren
Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Bekijk overzicht