ProCuWaMa KoRiFlex, de zeven toegevoegde waarden van zakelijk vastgoed

Geschreven door Ing. Gerard Bakker MRE op 14 mei 2021

Soms gaat er ineens een lichtje bij je op. Je doet er jaren weinig mee, maar dan blijkt iets dat je ooit opgestoken hebt op z’n plek te vallen en uitstekend toepasbaar in de dienstverlening aan jouw klanten. Zoals bijvoorbeeld de zeven toegevoegde waarden van zakelijk vastgoed. Deze zou elke bedrijfsmakelaar moeten kennen.

Corporate Real Estate Management

Inmiddels alweer een flink aantal jaren geleden mocht ik van mijn toenmalige werkgever een studie volgen. De studie was geweldig. Het kostte me wel een paar jaar, was heel intensief, maar gaf ook heel veel voldoening. In de loop van de tijd is er natuurlijk wel wat van de destijds verworven kennis weggezakt, vooral omdat die kennis niet altijd toepassing vond in mijn dagelijkse praktijk. Toch is er ook wel heel wat blijven hangen. Gelukkig maar.

Zo was er tijdens de studie een blok colleges over ‘CREM’. Destijds was ik werkzaam bij een commerciële vastgoedmanager en vooral bezig met Wonen. Ik had dus vooraf geen idee wat CREM was. Het bleek te gaan over bedrijfsvastgoed en bovendien heel boeiend. In de colleges werd onder meer aandacht besteed aan het gedachtengoed van prof. ir. Hans de Jonge, TU Delft, over diens kijk op CREM, gepubliceerd in 1996. Diens centrale vraag werd uitgebreid behandeld ‘Op welke wijze voegt vastgoed waarde toe aan de doelstelling van de onderneming?’ Hij had dat op 1,5 A4’tje beschreven. Knap!

Waarde toevoegen…

Toegevoegde waarde, zo leerde ik ook, kun je definiëren als het verschil tussen opbrengsten en offers in termen van geld, tijd en risico. Samengevat: ‘value for money’. De Jonge had die toegevoegde waarden uitgewerkt in zeven aspecten. Voor mij een eyeopener van de eerste orde. Voor vele anderen blijkbaar ook, want in de loop van de tijd zijn er velen geweest die op deze zeven aspecten hebben voortgeborduurd, onderverdeeld in deelaspecten, uitgebreid, gemodelleerd en wat niet al.

….. in de praktijk

Later vervolgde ik mijn werkzame leven in de wereld van het zakelijk vastgoed. De dynamiek in die sector wordt bijna altijd veroorzaakt door een discrepantie tussen organisatie en huisvesting. Organisaties staan voor de keus; aanpassing van de huisvesting of een andere locatie. Mij doe je vooral een plezier met het laatste natuurlijk. En precies daar kom je (bijna) altijd de zeven aspecten van de Jonge weer tegen. Dit zijn ze:

  1. Productiviteit, bevorderen door logische indeling, locatiekeuze
  2. Cultuur ondersteunend, als katalysator of ondersteuning voor het dna van de organisatie
  3. Waardetoevoeging door tijdig in te spelen op ontwikkelingen op de vastgoedmarkt
  4. Marketing en PR, de uitstraling van de huisvesting ondersteunt het imago van de organisatie
  5. Kostenbeheersing door ontwerp, indeling en faciliteiten
  6. Risicobeheersing door de keuze tussen huur, eigendom of lease. Locatiekeuze
  7. Flexibiliteit door de huisvesting aanpasbaar te ontwerpen

Dit lijstje levert altijd een prima kapstok voor het gesprek over de gewenste nieuwe huisvesting. Je kunt het toepassen op beleggingen, op maatschappelijk vastgoed, op eigenlijk alles waarmee je in de wereld van zakelijk vastgoed te maken krijgt. Natuurlijk is voor niet voor iedere ondernemer ieder aspect even belangrijk. Toch moet het gek lopen als je op basis van deze zeven aspecten niet tot een goed beeld van het vraagstuk komt. En precies dat maakt mijn vak nou zo boeiend; waarde toevoegen in het belang van de klant.

Daarom dank aan prof. ir. Hans de Jonge; procuwama koriflex!

Advies en meer info

Advies nodig voor aan- of verkoop of huur of verhuur van kantoorpanden? Neem vrijblijvend contact op met een Dynamis bedrijfsmakelaar in jouw buurt.

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s.

Ing. Gerard Bakker MRE
Neem contact op met Ing. Gerard