Samen Sterker in de Woningmarkt

Geschreven door Arjan Lamberink op 20 juni 2024

Er is al heel veel geschreven over de (on)mogelijkheden om in deze hectische tijden enigszins aan de enorme vraag op de oververhitte woningmarkt te kunnen voldoen. In het complexe ecosysteem van onze woningmarkt is de disbalans tussen: vraag, aanbod, financiering, ruimte, duurzaamheid en milieu - groter dan ooit. Het lijkt wel alsof het aantal problemen harder groeit, dan het aantal potentiële oplossingen.

Aan stelligheden zal ik mij dan ook niet wagen. Alleen al, omdat ik veel respect en bewondering heb voor de verantwoordelijke kartrekkers. Zowel de politiek als de markt die dit veelkoppige huisvestigingsmonster op macroniveau proberen te bedwingen. Echter de volgende overtuiging zou ik graag met u willen delen.

De Dynamis woning- en nieuwbouwmakelaars zijn als vertegenwoordigers van de lokale vraag thuis in de haarvaten van de markt. Zij zijn in staat om samen met de woonconsument, de gemeente en ontwikkelaars, de lokale vraagstukken in de eigen regio te duiden en op te delen in maatwerkoplossingen.

Ja, ook dan heeft u te maken met wet- en regelgeving, procedures, capaciteitsproblemen en ga zo maar door. Maar onder positieve druk en de wil om samen te werken komt u een heel eind. De praktijk wijst het keer op keer uit. De makelaar opereert 365 dagen per jaar in zijn of haar omgeving door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Meestal vele jaren aaneen - soms generaties lang - heeft men op deze wijze een schat aan informatie verzameld. Naast het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor de particuliere en zakelijke opdrachtgevers, zijn Dynamis makelaars - met hun vraagzijdetools - zelfs in staat om het juiste nieuwbouwaanbod te creëren voor de juiste doelgroep.

Door niet alleen deze kennis en data te duiden bij zijn of haar particuliere en zakelijke opdrachtgevers, maar júist ook aan: provincies, gemeenten, corporaties en adviesbureaus; ontstaat een meer micro-inzicht. Zo kunnen beleidsmakers nog meer sturen op vraaggestuurde ontwikkelingen. De daadwerkelijke toegevoegde waarde van de makelaar kan op deze wijze optimaal worden ingezet. Hierdoor ontstaat er een realtime inzicht in de lokale woningmarktontwikkelingen en de bijbehorende concrete woonvraag.

De Dynamis makelaar heeft hiervoor een premium gereedschapskist ter beschikking. Hieruit kan door u als opdrachtgever, overheid, marktpartij of makelaar op themabasis worden geput.
Daarnaast zijn er lokaal en regionaal verschillende initiatieven ontplooid. Hierbij worden de marktpartijen en lokale vraagzijde gemobiliseerd, om samen tot oplossingen te komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 'Sprekende Cijfers-events', 'woonevents', 'CPO-cafés' en 'woontafels'.

Uitdagend? Uiteraard. Echter, wanneer wij samen met u de krachten bundelen, dan is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Op dit moment van schrijven, schiet opeens het nummer 'Beter' van Bløf door mijn hoofd…

Arjan Lamberink
Neem contact op met Arjan