Sprekende Cijfers Woningmarkten - Q4 2020

Geschreven door Arjan Lamberink op 1 februari 2021

De woningschaarste is nog verder opgelopen in Noord -Nederland. In 2020 is het aanbod maar liefst gehalveerd, waarbij met name het betaalbare aanbod opdroogt. Door de toenemende schaarste maken de woningprijzen een inhaalslag ten opzichte van de rest van Nederland.

Woningaanbod gehalveerd in een jaar
In de noordelijke provincies is het reeds schaarse woningaanbod nog verder afgenomen in de laatste maanden van 2020. In drie maanden heeft in zowel Groningen ( -30%), Drenthe ( -29%) als Friesland ( -27%) een forse aanboddaling plaatsgevonden. Alle drie de provincies kennen hiermee een bovengemiddeld sterke daling ten opzichte van het landelijke gemiddelde van -25%. Door de sterke daling staan per 1 januari nog 3,5 duizend woningen te koop in de noordelijke provincies. Dit betekent een halvering ten opzichte van een jaar geleden, toen woningzoekers nog uit 7 duizend woningen konden kiezen.

Sterkste aanboddaling onder betaalbare woningen
Zowel in de steden als dorpen neemt het aantal beschikbare woningen af. Ook in de verschillende woningtypen is een vergelijkbare daling zichtbaar, zo daalt het aanbod van kleine woningen even snel als bij de grotere woningen. In de verschillende prijsklassen is wel een duidelijk verschil zichtbaar. De aanboddaling is het sterkste onder woningen met een vraagprijs lager dan € 250.000. Woningzoekers in deze prijsklassen zagen het aantal keuzemogelijkheden in het afgelopen jaar met ruim 60% afnemen. Hiertegenover staat een aanboddaling van circa 40% in hogere prijsklassen.

Lees hier de volledige rapportage

Wilt u meer informatie over de woningmarkt in uw regio? Neem dan contact op met Arjan Lamberink via onderstaande gegevens.

Arjan Lamberink
Neem contact op met Arjan

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Bekijk overzicht