Sprekende Cijfers Woningmarkten - Q4 2021

Geschreven door Ronald Zuidhof RM RT op 18 januari 2022

Na de langste kabinetsformatie ooit is begin januari het nieuwe kabinet beëdigd. Uit diverse opinie onderzoeken is naar voren gekomen dat de Nederlandse bevolking graag de aanpak van de huidige woningmarkt-crisis als hoogste prioriteit op de politieke agenda ziet staan. Begrijpelijk want de krapte op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Het aanbod bestaande woningen daalde in q4 2021 naar 15.600 woningen, maar liefst 33% minder dan een jaar geleden.

In vergelijking met het voorgaande jaar zijn ook in het Noorden het aantal verkopen gedaald en de transactieprijzen verder gestegen. Een greep uit de steden: Assen verkoop -27,2% / prijzen +23,5%, Groningen verkoop -15,3% / prijzen +19% en Heerenveen verkoop -25,7% / prijzen + 27,2%. De Gemeente Leeuwarden was het beste jongetje van de klas met een transactiedaling van slechts -8,5% waarbij het aandeel nieuwbouw maar liefst 33% betrof. De prijzen stegen in deze gemeente met +21,5%.

Feit is dat ondertussen het landelijke aanbod aan nieuwbouwwoningen en bouwkavels in het afgelopen kwartaal is gedaald naar 8.250, dit is 22% minder dan in het voorgaande jaar. Er zijn 23% minder nieuwbouwwoningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde vrij-op-naam-transactieprijs van een nieuwbouwwoning steeg naar 466.000,-, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Het mantra “bouwen-bouwen-bouwen” echoot wederom door het land nu de cijfers van Q4 2021 zijn gepubliceerd. De praktijk laat echter zien dat de dynamiek op de woningmarkt verder is afgenomen door een toenemend gebrek aan (nieuwbouw-)aanbod. Gelijktijdig liggen in veel regio’s nog maagdelijke uitleglocaties in ruste te wachten op nieuwe bewoners. Waar dit aan ligt? Dat is maar net aan welke marktpartij je het vraagt, de vingers wijzen immers alle kanten op.

Van harte juichen wij het streven van het kabinet toe: een huur- of koopwoning voor iedereen. Speciale aandacht zal er zijn voor starters, senioren en middeninkomens. Daarnaast zal extra inspanning (tijdelijke woningen, transformatie van kantoren) komen om de acute nood bij studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen te lenigen. Ook komt er meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten. Zittende corporatie huurders in grondgebonden woningen krijgen de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Het kabinet wil daarnaast starters helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen.

Er is werk aan de winkel en zeker ook op het gebied van bouwen en wonen. Wij hopen dat de Minister voor Wonen inzake de woningmarkt geen lockdown op zijn agenda heeft staan voor de komende kabinetsperiode.

Lees hier het volledige rapport

Wilt u meer informatie over de woningmarkt in uw regio? Neem dan contact op met Ronald Zuidhof via onderstaande gegevens.

Ronald Zuidhof RM RT
Neem contact op met Ronald