Taxateur is onmisbaar in taxatieproces

Woningtaxaties zijn de laatste tijd volop in het nieuws. In verschillende publicaties wordt gesproken over de Europese verplichting van de ‘dure’ taxatie door een echte taxateur, en daarmee de stop op de goedkope modelmatige taxaties. De NVM schreef er een interessant artikel over.

De NVM staat – in bepaalde situaties – niet negatief tegenover het hybridemodel, waarmee de taxateur met de modelmatige taxatie in de hand de daadwerkelijke taxatie doet. Hierover heeft NVM ook contact gehad met het FD, maar helaas heeft de redactie onze informatie niet meegenomen in het artikel.

In de artikelen worden de prijzen vergeleken van de modelmatige online taxatie (30 euro) met een traditionele taxatie (400-500 euro). Er wordt door de Vereniging Eigen Huis daarbij gesproken over het onnodig op kosten jagen van de consument. Dat is onterecht, stelt NVM. Een taxatie kost inderdaad veel geld, maar is ook van langdurige toegevoegde waarde voor de consument én voor de banken.

Sinds 2016 is een taxatie niet verplicht voor het verstrekken van een hypotheek, wanneer de hypotheek niet hoger is dan 90% van de (modelmatig berekende) waarde van de woning. NVM heeft toen al aangegeven dat zij zeer kritisch staat tegenover deze ontwikkeling omdat het voor de stabiliteit van het financiële stelsel en de bescherming van de consument van groot belang is dat bij het aangaan van een hypotheek wordt uitgegaan van de reële waarde van het onderpand.

Modelmatige waarderingen zijn weliswaar een nuttig hulpmiddel bij taxaties, maar veelal niet betrouwbaar genoeg om zonder tussenkomst van een deskundige de waarde van vastgoed te bepalen. De EBA (European Banking Authority) komt tot dezelfde conclusie.

Een statistische waarderingsmethode bepaalt de waarde van een vastgoedobject op basis van een wiskundig algoritme van transactieprijzen en objectkenmerken, zonder gebruik te maken van een traditionele taxatie. De NVM is van mening dat zo’n Automated Valuation Model (AVM) geen taxatie is en dat – mede gezien de toenemende invloed van het duurzaamheidsaspect en de bouwkundige staat van een object binnen taxaties en hypothecaire geldleningen – een fysieke inspectie/opname een onmisbaar element is.

De NVM sluit haar ogen echter niet voor nieuwe ontwikkelingen en ziet dat AVM’s in de toekomst mogelijk een rol zullen gaan spelen op taxatiegebied. Over de vraag of en op welke wijze dat werkelijkheid wordt, wil NVM graag meedenken en samen optrekken met onder andere het ministerie van BZK en andere stakeholders.

Bron: NVM

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Bekijk overzicht