Uw mening telt! Breng daarom uw stem uit op 15 maart aanstaande

Geschreven door Ronald Zuidhof RM RT op 9 maart 2023

15 maart 2023: Provinciale Staten verkiezingen. Reserveer tijd in uw agenda om te gaan stemmen.

Op 15 maart a.s. kunt u weer uw stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Jarenlang was er een terugloop te zien in het opkomstpercentage. Tot 2019; toen was het percentage met 56,1% hoger dan in de voorgaande verkiezingen. Zet deze kentering zich in 2023 door? Laten we hopen van wel, want uw stem is heel belangrijk.

Een 3-tal dossiers staan met name in de schijnwerpers. Stikstof, Wonen en Infrastructuur. Deze dossiers hangen zeer met elkaar samen en zijn actueler dan ooit. Er dienen eindelijk knopen te worden doorgehakt.

Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk?
U kunt stemmen op een partij die u de komende 4 jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten.
De leden van de Provinciale Staten hebben onder andere vier belangrijke taken:

  • Ze kiezen het dagelijkse bestuur van de Provincie (Gedeputeerde Staten)
  • Ze controleren het werk van de Gedeputeerde Staten
  • Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen.
  • Ze brengen hun stem uit voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Gedeputeerde Staten bepalen onder andere het beleid van de provincie. Ook houden zij toezicht op de besturen van gemeenten en waterschappen.

Uw stem bepaalt uiteindelijk dus ook de samenstelling van de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer heeft veel macht; zij kunnen een wet goed- of afkeuren die al wel door de Tweede Kamer is gekomen.

Dossier Wonen
Met name het dossier over de problemen op de woningmarkt breng ik onder uw aandacht.
De druk op de woningmarkt is groot. Er is een woningtekort. Tal van oorzaken worden hiervoor genoemd. Zo zijn er te weinig goede bouwlocaties, is er een tekort aan bouwmaterialen en de prijzen van bouwmaterialen zijn hoog. Daarnaast hebben gemeenten de laatste paar jaar te weinig bouwvergunningen afgegeven, onder andere door protesten van omwonenden en doordat de toegestane uitstoot van stikstof is beperkt. Ook is er te weinig personeel, zowel bij bouwbedrijven als bij gemeenten die bouwvergunningen moeten afgeven.

De particuliere beleggers lijken onder vuur te liggen. Zij kopen woningen op om te verhuren en daarmee hoge rendementen te halen. De beleggers zouden veel andere kopers aftroeven en worden als mede veroorzaker gezien voor de sterk opgelopen huizenprijzen. Wie een koophuis (al dan niet tijdelijk) uit het hoofd zet en besluit om dan maar te huren, loopt tegen een volgend probleem aan. Het aantal beschikbare woningen is niet groot, maar de huurprijs is vaak wel hoog. Uitzondering hierop zijn de sociale huurwoningen. Hiervoor zijn echter vaak lange wachttijden, soms wel meer dan tien jaar en dat is voor velen onhaalbaar. Zonder een goede oplossing ontstaat er een grote tweedeling in de samenleving. Kopers versus huurders, arm versus rijk.

Uw stem is belangrijk
Het oplossen van de problemen op de woningmarkt is een belangrijk speerpunt van het huidige kabinet en de Provinciale Staten. Er zijn diverse nieuwe wetsvoorstellen ingediend die nog moeten worden goedgekeurd. De Provinciale Staten staan voor grote opgaves waar woningen gebouwd kunnen gaan worden.
Wat heeft voorrang: Economie of natuur? Stad of platteland?
Uw mening telt, breng daarom uw stem uit op 15 maart aanstaande.

Ronald Zuidhof RM RT
Neem contact op met Ronald