Woningbouw natuurlijk, maar waar dan?

Geschreven door Justin Milané op 11 mei 2022

Assen wil volgens de gloednieuwe woonvisie vóór 2030 tussen de 2500 en 3000 woningen bijbouwen. Niet alleen denkt het huidige college (ChristenUnie, GroenLinks, D66, VVD en SP) daarbij aan de lokale vraag, ook voelt Assen zich als Drentse hoofdstad verantwoordelijk voor een deel van de behoefte uit omliggende gemeenten en de regio Groningen-Assen.

Die woonvisie is niet in beton gegoten. Het zijn plannen en ambities, die na de verkiezingen zomaar weer op de schop kunnen. De grote vraag voor de verschillende partijen tijdens deze verkiezingen: waar ga je die nieuwe huizen bouwen in de zo beperkte ruimte? Binnen het al bestaande stedelijke gebied, of stamp je nieuwe woonwijken aan de rand van de stad uit de grond, bijvoorbeeld in Kloosterveen?

Allebei, zeggen vrijwel alle partijen. Alleen GroenLinks en 50Plus kijken zoveel mogelijk naar de binnenstad en blijven het liefst van de groene schil rond Assen af. VVD, CDA, ChristenUnie en SP leggen het accent op snelheid en zien woningbouw aan de rand van Assen als de kortste klap.

De bouw van de eerste vijfhonderd woningen wordt inmiddels volop voorbereid met het bouwrijp maken van de nieuwe wijk Kloosterakker, een uitbreiding van Kloosterveen. Natuurcompensatie is nog wel een probleem, zo bleek onlangs uit onderzoek: met de uitbreiding komt de woonwijk akelig dicht bij het Natura2000- gebied Fochteloërveen. Assen verwacht deze zomer met een plan te komen om de natuurschade voor die eerste vijfhonderd woningen te compenseren, maar groen licht voor verdere uitbreiding lijkt voorlopig ver weg.

„Toch moet je, wil je voldoen aan de grote vraag naar woningen, zowel binnen als buiten de bestaande stad extra woningen bouwen. Met alleen binnenstedelijk bouwen lukt dat echt niet”, zegt Arjan Lamberink, directeur nieuwbouw bij Lamberink Makelaars & Adviseur.

Volgens hem is in Assen behoefte aan woningen voor meerdere doelgroepen. Bouwen voor senioren die hun gezinswoning willen verlaten brengt een keten van verhuisbewegingen op gang waarvan alle woningzoekers profiteren. Assen is zich hier volgens Lamberink erg bewust van en hij is dan ook ‘voor het eerst sinds jaren’ positief over de woonvisie van de gemeente.

„Wij doen al jaren heel nauwgezet onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt”, legt hij uit. „De cijfers en plannen van Assen komen overeen met het beeld dat wij hebben. Dat was voorheen een stuk minder het geval. Ik hoop dat de omschreven bouwopgave zal worden gehaald.”

Vanuit Den Haag hoort Lamberink nogal eens het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ voorbij komen. „Dat klinkt heel populair, maar je moet heel precies kijken welke woningen waar nodig zijn. Dat doet Assen goed op dit moment. Zo was het positief dat de gemeenteraad geld beschikbaar stelde om op het Acmesa-terrein extra sociale huurwoningen te laten bouwen, maar het is wel jammer dat de woontoren op een van de mooiste locaties van Assen niet voor de koop beschikbaar is gebleven.”

Lamberink wil het college meegeven om voortvarend en pragmatisch met de woningopgave om te gaan. „Natuurinclusief en duurzaam bouwen en gezien de druk op de markt moet je compensatie voor natuur snel afwikkelen. Betrek de marktpartijen daarbij en trek de knip. Als projecten als Kloosterveen tot stilstand komen, kost dat ons allemaal nog veel meer.”

Naast Kloosterveen is het Havenkwartier de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Al jarenlang liggen er plannen om dit gebied te veranderen in een woonwijk. Assen wil hier voor het einde van dit decennium 650 betaalbare woningen bouwen, in een mix van hoog- en laagbouw, kleine straatjes en groene hofjes.

Afspraak in Assen is om 30 procent van de nieuwe woningen voor sociale huur te bouwen. SP, 50Plus, PvdA, Stadspartij Plop en Assen Centraal streven zij zelfs naar nóg hogere percentages. Met de almaar oplopende prijzen zal dat voor een nieuw college nog een hele klus worden. Aan de kiezer om te bepalen hoever Assen daarin moet gaan.

Bron: Dagblad van het Noorden
Foto: Grijsgroenmedia- gemeente Assen

Woningbouw natuurlijk, maar waar dan?
Justin Milané
Neem contact op met Justin

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Plan voor duizenden extra woningen tussen Assen en Groningen valt goed bij provincie, niet bij gemeente Noordenveld

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Woningbouwsector smeekt om impulsen

Bekijk overzicht