Beleggingen

Bedrijven

Beleggingen

Beleggingen

Bij de samenstelling en het beheer van vastgoedportefeuilles vervult de beleggingsmakelaar een belangrijke rol: als klankbord, als adviseur en als doelgerichte bemiddelaar. Als Lamberink Bedrijfsmakelaars weten wij hoe de hazen lopen op dit uitdagende terrein waarop professionele spelers opereren en grote belangen aan de orde zijn. Zorgvuldigheid en koelbloedigheid zijn onmisbare eigenschappen.

Bestaand en nieuwbouw

Als beleggingsmakelaardij zijn wij met name betrokken bij koop- en verkooptrajecten van onroerendgoedobjecten, welke door hun verhuurmogelijkheden inkomsten genereren voor de eigenaars. Dat betreft zowel bestaande objecten als nieuwbouw.

Bestaand bedrijfsmatig onroerengoedobjecten beoordelen wij op de potenties als beleggingsobject en wij adviseren over eventuele verbeteringen ter verhoging van de mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten is onze advisering afgestemd op diverse relevante aspecten, zoals marktconformiteit, (multi) functionaliteit, vraagontwikkeling en potentiële eindgebruikers, uiteraard in relatie tot de lokale en regionale omstandigheden.

Voor beleggers die op zoek zijn naar interessante vastgoedobjecten brengen wij relevante informatie in kaart, zoals de juridische status van een object, het huidige en toekomstige (indirecte) rendement, waardestijging, risicoprofiel en andere aspecten.

Sale-lease back

Als beleggingsmakelaars zijn wij regelmatige adviserend en bemiddelend betrokken bij het opzetten van sale-lease back constructies. Voor ondernemers die zelf een bedrijfspand (willen) bouwen, vormt sale-lease back een gunstig alternatief voor de gebruikelijke financieringstrajecten. Het bedrijfspand wordt dan verkocht (sale) aan een vastgoedbelegger en weer teruggehuurd (lease back) tegen gunstige condities voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Deze formule heeft voordelen voor de liquiditeitsactiviteiten en bovendien kan de ondernemer meeprofiteren van de ontwikkelingswinst uit het project. Veelal is in de constructie een voorkeursrecht opgenomen, waarbij de ondernemer/DGA het pand op termijn weer kan kopen, wat interessant kan zijn voor diens pensioenplanning. Voor de duidelijkheid: sale-lease back biedt ook voor bestaande bedrijfspanden interessante mogelijkheden.

Contacten

Naast ervaring, expertise en actuele marktkennis, zijn de contacten in het veld essentieel voor een effectieve dienstverlening. Wij kunnen bogen op een uitgebreid netwerk binnen en buiten onze eigen regio. De gestage groei van deze activiteiten en de waardering van de opdrachtgevers onderstrepen deze ‘claim’.

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.