Wat is uw inkomen als u met pensioen gaat?

Financieel Advies

Wat is uw inkomen als u met pensioen gaat?

Wat is uw inkomen als u met pensioen gaat?

In de praktijk merken we dat mensen bij pensioenvragen doorgaans niet al te veel stil staan. Velen weten niet hoe ze er voor komen te staan als ze met pensioen gaan. Ze weten niet wat hun pensioeninkomen is en of het wel voldoende is om de financiële lasten op te brengen die er op het moment van hun pensionering nog zullen zijn.

Wat als u onverhoopt alleen achterblijft, hoe hoog is mijn partnerpensioen dan?
Driekwart van de werknemers heeft geen idee hoe hoog het partnerpensioen is, in het geval hun partner onverhoopt alleen achterblijft. Teveel mensen gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat het pensioen wel goed is geregeld omdat er steeds premie is betaald en niemand ooit heeft verteld dat er te weinig is opgebouwd.

Bent u benieuwd hoe de vlag er bij u voor hangt?
Wilt u weten of uw inkomen wel toereikend is als u stopt met werken of wanneer een partner onverhoopt overlijdt? En als er een tekort blijkt, hoe dat in uw situatie het beste is op te lossen?

Maak een afspraak met een van onze financieel adviseurs. Zij maken uw pensioen begrijpelijk en overzichtelijk.

Onze financieel adviseurs zijn adequaat opgeleid om uw individueel pensioeninkomen in kaart te brengen en u te adviseren over een eventuele aanvullende voorziening (3e pijler).

Voor werkgevers
Zoekt u als werkgever een (andere) pensioenregeling voor uw medewerkers, dan schakelen wij een externe pensioenspecialist die volledig thuis en opgeleid is in de regelgeving op het gebied van de zgn. 2e pijler pensioenen.

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.