Wij zijn er voor u. Ook nu.

Wij zijn er voor u. Ook nu.

Het antwoord op uw meest gestelde vragen rondom het Coronavirus

Wij kunnen overeenkomsten via een online-systeem toesturen zodat u digitaal, dus zonder de overeenkomst op papier te printen, kunt ondertekenen. De getekende versie ontvangen wij direct in onze mailbox voor verdere afhandeling.

We zien een zeer wisselend beeld en een duidelijk verschil tussen het type onderneming. Zo zijn er een aantal bedrijfstakken die zichtbaar veel last hebben van deze “crisis” (denk bijvoorbeeld aan de horeca en de events), terwijl anderen ondernemers er financieel baat bij hebben. De markt als geheel laat nu een lichte daling zien, maar staat zeker niet stil. Ondernemingen die moeten en willen verhuizen, nemen deze stap nog steeds. Verder wordt er door de schaarste in onze regio en de lang aanhoudende hoogte van de vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen.

In het algemeen? Ja. Hoewel de markt een lichte daling laat zien, staat hij zeker niet stil en wordt er door de schaarste in de regio en de lang aanhoudende hoge vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen. Wel kan het zijn dat wij u een andere aanpak adviseren.

Wij hebben een grote database met mensen die actief op zoek zijn naar huisvesting. Het kan zijn dat we uw bedrijfspand aan hen aanbieden en ervoor kiezen het gebouw later op marketing platformen zoals Funda te plaatsen, om ervoor te zorgen dat uw pand extra in de kijker staat op het moment dat het website bezoek bij deze kanalen weer volledig op peil is.

Ja, zeker. Wij verzekeren u ervan dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen. Daarom verzoeken we u om met zo min mogelijk personen bij de afspraak aanwezig te zijn (ofwel: uitsluitend de personen die direct betrokken zijn).

Bij symptomen van ziekte (koorts, verkoudheid, hoesten of niezen) of als u vermoedt dat u in contact bent geweest met een besmette persoon vragen we u contact met ons op te nemen en niet te verschijnen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Dat hangt ervan af. Bij een financieringstaxatie moet contact worden opgenomen met de desbetreffende bank. Zij hebben richtlijnen over of het object inpandig geïnspecteerd dient te worden. Wij voeren dit contact met de bank voor u. Naast de standaard documenten die u aanlevert vragen onze collega’s ook om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt en u hierover kan informeren.

Bij taxaties omtrent aankoop, verkoop, interne of overige doeleinden voldoet een geveltaxatie. Hierbij geldt wel dat er ook wordt gevraagd om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt.

Bedrijven

We zien een zeer wisselend beeld en een duidelijk verschil tussen het type onderneming. Zo zijn er een aantal bedrijfstakken die zichtbaar veel last hebben van deze “crisis” (denk bijvoorbeeld aan de horeca en de events), terwijl anderen ondernemers er financieel baat bij hebben. De markt als geheel laat nu een lichte daling zien, maar staat zeker niet stil. Ondernemingen die moeten en willen verhuizen, nemen deze stap nog steeds. Verder wordt er door de schaarste in onze regio en de lang aanhoudende hoogte van de vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen.

In het algemeen? Ja. Hoewel de markt een lichte daling laat zien, staat hij zeker niet stil en wordt er door de schaarste in de regio en de lang aanhoudende hoge vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen. Wel kan het zijn dat wij u een andere aanpak adviseren.

Wij hebben een grote database met mensen die actief op zoek zijn naar huisvesting. Het kan zijn dat we uw bedrijfspand aan hen aanbieden en ervoor kiezen het gebouw later op marketing platformen zoals Funda te plaatsen, om ervoor te zorgen dat uw pand extra in de kijker staat op het moment dat het website bezoek bij deze kanalen weer volledig op peil is.

De verhuurder zal in eerste instantie geïnteresseerd zijn welke stappen de huurder al heeft ondernomen om deze situatie of de problemen te beperken/lossen. Denk hierbij aan het uitwerken van verschillende noodscenario’s. Ook zal de betalingshistorie en de relatie tussen huurder en verhuurder een belangrijke rol spelen. Een open deur: maar een goed voorbereid gesprek met de verhuurder is hierin de eerste, maar belangrijke stap.

Bevindt u zich operationeel of financieel in een gespannen situatie, door bijvoorbeeld een aflopend huurcontract? Zeker doen! De huidige situatie biedt namelijk ook kansen. Zo maakt u door de teruggelopen vraag meer kans en kunt u een besparing realiseren. Wij worden met grote regelmaat gevraagd naar marktinformatie, omdat bedrijven de kansen en risico’s afwegen. Mogelijk heeft een van onze relaties een goede oplossing voor uw probleem.

In beginsel, nee. Wel zien wij verschillende situaties ontstaan waarbij de verhuurder uit goodwill of coulance bereid is een aangepaste betalingsafspraak te maken. Dit is dan geen huurkorting, maar vaak gaat het om een lening dan wel een uitgestelde betaling.

Indien een huurder aanspraak wil maken op huurkorting op basis van overmacht, gebrek of onvoorziene omstandigheid dan zal de rechter daar uitspraak over moeten doen. Wel is het aannemelijk dat er een beroep wordt gedaan op een bijzondere omstandigheid.

Commercieel vastgoed taxeren

Ja, zeker. Wij verzekeren u ervan dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen. Daarom verzoeken we u om met zo min mogelijk personen bij de afspraak aanwezig te zijn (ofwel: uitsluitend de personen die direct betrokken zijn).

Bij symptomen van ziekte (koorts, verkoudheid, hoesten of niezen) of als u vermoedt dat u in contact bent geweest met een besmette persoon vragen we u contact met ons op te nemen en niet te verschijnen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Dat hangt ervan af. Bij een financieringstaxatie moet contact worden opgenomen met de desbetreffende bank. Zij hebben richtlijnen over of het object inpandig geïnspecteerd dient te worden. Wij voeren dit contact met de bank voor u. Naast de standaard documenten die u aanlevert vragen onze collega’s ook om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt en u hierover kan informeren.

Bij taxaties omtrent aankoop, verkoop, interne of overige doeleinden voldoet een geveltaxatie. Hierbij geldt wel dat er ook wordt gevraagd om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt.

Hypotheek

U leest hierover op verschillende nieuwssites, dus we begrijpen goed dat u deze vraag stelt. Op basis van de economische vooruitzichten verwachten wij - door de toenemende onzekerheid in de markt en dus hogere risico's - een lichte stijging. Echter neemt bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank nu al maatregelen om de rente weer te stabiliseren.

Veel geldverstrekkers hebben aangegeven dat ze coulant omgaan met mensen die door de coronacrisis in de problemen komen. Neem tijdig contact op met uw adviseur zodat wij u kunnen informeren en helpen.

Verzekeren

Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon tussen u en de verzekeraar. Daardoor doen wij tegen de beste tarieven zaken met bijna alle verzekeraars in Nederland. In deze situatie geldt dat het antwoord op deze vraag afhangt van de verzekeraar waar u bent verzekerd en de situatie.

In veel polisvoorwaarden staat dat annuleringskosten zijn verzekerd als er sprake is van een bijzondere onvoorziene omstandigheid (tenzij uitgesloten). Nu het coronavirus een pandemie is, zien veel verzekeraars de gevolgen van het coronavirus niet meer als een bijzondere onvoorziene omstandigheid. Het virus komt immers wereldwijd voor.

Dat betekent dat als een reis geboekt is na een bepaalde datum en niet doorgaat of onderbroken wordt als gevolg van het coronavirus, er geen annuleringskosten worden vergoed. Bij Aegon bijvoorbeeld geldt dit voor alle reizen die na 14 maart 2020 zijn geboekt, voor Nh1816 voor alle reizen na 20 maart 2020.

Omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels voor alle landen een code oranje reisadvies heeft gegeven, kan het echter zo zijn dat u uw reis wel kosteloos kunt annuleren via uw (ANVR-aangesloten) reisbureau of luchtvaartmaatschappij.

Wij adviseren u contact op te nemen met één van onze verzekeringsadviseurs zodat we voor u kunnen uitzoeken welke regels in uw geval gelden

Moet u bijvoorbeeld medische kosten maken of kunt u niet op de geplande datum naar huis vliegen? Bel dan het noodnummer van uw verzekeraar.

Staat het nummer van uw verzekeraar hier niet tussen? Bel dan één van onze adviseurs.

Bent u gedekt voor de annuleringskosten? Dan hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig voor de schademelding:

  • de boekingsnota
  • de annuleringsnota

Kunt u om medische redenen niet op reis? Meld dit ons. Mogelijk vragen we u dan om een medische machtiging in te vullen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Onze medewerkers staan voor u klaar zoals u dat van ons gewend bent. Neem gerust contact met ons op via de telefoon, e-mail of social media. We helpen u graag.