Werkgebied en Dynamis

Het werkgebied van Lamberink omvat traditioneel de drie noordelijke provincies en een deel van Overijssel. Lamberink is partner in het landelijke Dynamis-netwerk en kan daardoor ook diensten leveren in andere delen van het land.

Deze bundeling van krachten zorgt er bovendien voor dat wij een complete outlook hebben van alle kansen op de Nederlandse vastgoedmarkt. Waar mogelijk en nodig schakelen we dan onze Dynamis-collega’s in. En zij ons.